Season 1
comments 2

Avsnitt 12: Historiska kartor

Avsnitt 12


Hoppas att du gillar kartor för det blir det mycket av i det här avsnittet. Den erfarna lantmätaren Olov Unger berättar hur det gick till när Sverige blev kartlagd. Orsaken var inte att göra det lättare för folk att hitta till nya platser. Nej, de behövdes som underlag för att kunna ta ut skatt av dem som ägde mark.
Oavsett orsaken till varför de skapas är kartor intressanta för de ger oss möjlighet att resa till platser, både i verkligheten och i fantasin.

Vill man fördjupa sig i kartor över Sverige finns det flera arkiv att gå till, inte minst Kungliga bibliotekets, men ett annat är Lantmäteriets arkiv. Denna myndighet har ända sedan 1624 haft till uppgift att skapa kartor över Sverige och hålla ordning och reda på vem som äger fastigheter. De som hade till uppgift att rita kartorna och skapa register över fastigheterna var lantmätarna.

Lantmäteriet GävleJag åkte upp till Gävle där Lantmäteriet har sitt huvudkontor och träffade Olov Unger som berättade om hur arbetet gick till med att göra kartorna.

Att titta på några kartor i verkligheten blev det tyvärr inte tillfälle till eftersom Lantmäteriets kartor är förvarade i Riksarkivet i Härnösand. Däremot finns de i digital form för alla att kika på via deras hemsida:

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

Hoppas att du gillar avsnittet och glöm inte att tipsa alla du känner och träffar på!

Kika gärna på pinteresttavlan för avsnittet: https://se.pinterest.com/tereshallman/

Foto: Teres Hallman

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond

departures by airtone (c) 2015 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/airtone/50496 Ft: speck

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.