All posts filed under: Populärast

Linné Göteborgs naturhistoriska museum

Avsnitt 1: Den svenska giganten Linné

De första avsnitten handlar om giganter när det gäller arkiv, för det är lika bra att diska av dem direkt. Låt oss börja med Carl von Linné. Vi i lilla Sverige har alltså en svensk där uppe bland de främsta när det gäller att ordna, sortera och skapa arkiv. Linné ville inte ordna och sortera dokument, utan alla världens varelser. Det är ingen liten vision att ha för sig själv. Han såg sig ha ett gudomligt uppdrag och han kallade sina medarbetare lärljungar. Vilket hål fyllde han med sitt system för att ordna och namnge levande arter? Och hur lyckades han få spridning för sitt system? Var det självklart att hans var ”bäst” eller fanns det andra som konkurrerade om det? Jag tog hjälp av Kenneth Nyberg, vid Göteborgs universitet för att reda ut dessa frågor. Dessutom ger jag mig iväg till Göteborgs naturhistoriska museum för att ta reda på hur man rent praktiskt arkiverar föremål som en gång har varit levande. Åsa Holmberg, enhetschef, visar mig runt på museet i arkiv bortom utställningarna till och hyllor fulla av glasburkar …