Nytt inlägg, Övriga inlägg
Leave a comment

Arkiven i demokratins tjänst

Arkiv är inte bara spännande källor till gammal och ny kunskap (om någon nu trodde det).

Nej de unika öppna arkiv vi har i Sverige är resultatet av den så kallade offentlighetsprincipen som innebär att allmänheten har rätt att läsa alla dokument som skapas på våra olika myndigheter, om de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter förstås.

Offentlighetsprincipen är en del av Tryckfrihetsförordningen som är den grundlag som garanterar vår yttrandefrihet och som i år firar 250 år.

Det är väl verkligen något att fira eller hur?  

Här är en bild på ett handskrivet exemplar av 1766 års tryckfrihetsförordning  som finns i Kungl. Maj:ts kanslis arkiv i Riksarkivet.
Tryckfrihetsförordningen

 

 

 

 

 

 

Sverige blev det alltså det  första landet i världen som avskaffade censuren och öppnade myndigheternas arkiv för allmänheten 1766. Ännu idag är den rätt unik i sin utformning. Vad den gör är att den garanterar vårt öppna samhälle och demokrati.

Men dessutom gör den det också möjligt för helt vanliga människor att till exempel släktforska på våra olika landsarkiv –  något som Avsnitt 5 – Dramatiska livsöden i arkiven handlar om!

Även Avsnitt 2 – Nationens minne – Kungliga biblioteket handlar om det här med att spara allt, nämligen alla trycksaker som ges ut i Sverige.

Lagen undertecknades inte förrän den 2:a december men visst är det värt att fira hela året, (kanske med att lyssna på något av poddens avsnitt, hint hint)!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.