Avsnitt, Säsong 3
Leave a comment

Perspektiv på tillvaron

Perspektiv på tillvaron

Vi fortsätter på temat gömsle men i det här avsnittet mer i form av en konkret plats, för vi ska besöka ett slags gömsle som ligger fullt synligt i Slottskogen i Göteborg. 

Med hjälp av Slottskogsobservatoriets föreståndare Katja Lindblom får vi perspektiv på tillvaron genom att skåda ut i rymden. 

Slottskogsobservatoriets föreståndare Katja Lindblom på observatoriets innergård. Tyvärr har byggnaden utsatts för klotter under många år och för att hindra att obehöriga tar sig in har taggtråd satts upp.

Vi människor har alltid haft en relation till himlafenomenen och det pratar vi om och försöker också oss på folkbildning i form av att höja allmänhetens kunskap om några stjärnbilder som alla borde känna till. Och mycket annat.

Hjälp mig att skapa ett intressant och kvalitativt innehåll genom att donera en summa varje månad. Läs hur på: patreon.com/archivespodcast

Följ podden på:

https://www.instagram.com/tereshallman/
https://www.facebook.com/archivespodcast/

Slottskogens hemsida: 
http://slottsskogsobservatoriet.se/wordpress/ 

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.