Guide till säsong 1

The Archives Podcast handlar i grunden om hur vi människor bygger kunskap. Ett sätt att få syn på  det är genom att besöka museer, bibliotek och arkiv av olika slag.

Men eftersom podden svingar sig mellan en mängd olika ämnen finns en guide för dig som är intresserad av ett specifikt område eller ämne.

Alla avsnitt i kronologisk ordning

De första avsnitten presenterade på en karta

Avsnitt med besök på museer

Arkiv och bibliotek

Olika ämnen eller företeelser som tas upp